رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید به مؤلفه‌های توانمندسازی اقتصاد از درون کشور روی آورد.

به گزارش کافه اقتصاد از خانه ملت ،محمدرضا پورابراهیمی امروز در حاشیه ارائه دیدگاه‌های نمایندگان در خصوص شاخص‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهمتصریح کرد: گزارشی که ارائه شده در چند بخش است و در این گزارش اوضاع بخش تولید و شاخص‌های مربوط به رفاه در کشور مثل ضریب جینی و همچنین وضعیت صادرات کشور مورد بررسی قرار گرفته و یکی از جامع‌ترین گزارش‌های تخصصی است که از سوی کمیسیون اقتصادی تهیه شده است.
وی افزود: این گزارش نشان می‌دهد که عملکرد دولت گذشته در طول هشت سال فعالیت اقتصادی چگونه بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شاخص‌های ارزیابی شده بیانگر این است که شاخص مناسبی در پایان دولت دوازدهم برجای نمانده و تمام شاخص‌ها متأسفانه به گونه‌ای است که رویکرد‌های آن‌ها اثر منفی از خود به جا گذاشته است.
پورابراهیمی ادامه داد: این وضعیت متأثر از دو اقدام است اول گره زدن همه آنچه که به عنوان اهداف برنامه اقتصادی بود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به موضوع مذاکرات هسته‌ای که خروجی آن منجر به فقدان اتفاقات مثبت شد.
وی گفت: نکته دوم نبود اتکا به توانمندی اقتصادی در داخل بود که این تجربه متأسفانه منجر به وضعیت بد اقتصادی کشور شده و در دولت سیزدهم باید مبنایی باشد برای عملکردی متفاوت از گذشته.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما امروز به دولت سیزدهم اعلام کردیم رصد اقدامات مجلس در خصوص شاخص‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت و آنچه به عنوان عملکرد مطلوب در حوزه اقتصادی می‌تواند مبنای تصمیمات نظام قرار گیرد در همراهی مجلس و دولت از طریق بهبود شاخص‌های اقتصادی به وسیله توانمند سازی داخلی اقتصاد ایران محقق خواهد شد.
آقای پورابراهیمی گفت: امیدواریم اثرات این گزارش به دولت سیزدهم کمک کند تا از اقدامات منفی دولت‌های قبلی امتناع کند و به مؤلفه‌های توانمندسازی اقتصاد از درون کشور روی آورد همان چیزی که بار‌ها مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی فرموده اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما