وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رویکرد فعالانه تر سازمان حسابرسی به موضوع حکمرانی شرکتی، در حیطه نهادهای بخش عمومی شد.

به گزارش کافه اقتصاد از شادا، سید احسان خاندوزی در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان حسابرسی ، با بیان اینکه متأسفانه در سنوات اخیر، شاهد بودیم، بیش از ۵۰ درصد گزارش های حسابرسی نهادهای عمومی و شرکت های دولتی، “مشروط” بوده اند افزود: وقتی شاهد تکرار مکرر این اتفاق هستیم، حتماً باید موضوع مورد مداقه جدی قرار گیرد.

وزیر اقتصاد گفت: انتشار این گزارش ها، تا کنون منجر به هیچ اصلاح رویه ای در شرکت های مذکور نشده است و این، مسئولیت امثال من را به عنوان رئیس مجمع عمومی برخی از این شرکت ها سنگین تر می کند.

دکتر خاندوزی با تاکید بر اینکه باید فرآیند های مولد ناکارآمدی ها بنحوی اصلاح شوند که مثلاً تا پنج سال دیگر، شرکت های بخش عمومی، عملکردی فعال تر و منزه تر، به لحاظ حسابرسی داشته باشند تصریح کرد: سازمان حسابرسی با فراز و نشیب هایی در عملکرد خود مواجه بوده اما کماکان یک برند قابل اتکاء و بسیار بیش از این، قابل ارتقاء محسوب می شود که امیدوارم در دولت جدید بتوانیم شاهد استفاده از این ظرفیت ها باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد : سازمان حسابرسی باید با بازگشت به جایگاه ویژه پیشین خود، بسیاری از مسیر های انحرافی را که موجب عملکرد های هزینه زا برای بخش های عمومی و دولتی شده است اصلاح کند.