بانک ملت در مهرماه ۱۴۰۰ توانسته بالاترین سهم بازار را از بین تمامی بانک‌های پذیرنده از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌های کارتی شبکه شاپرک به دست آورد.

به گزارش کافه اقتصاد ، براساس آمار شاپرک بانک ملت با سهم ۲۰.۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۹.۴۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است. بانک‌های ملی و صادرات هم در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین بررسی سهم تعدادی و مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت، ملی ایران، سپه و صادرات و بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های پارسیان، ملت، ملی ایران و سامان اختصاص دارد. بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز به بانک‌های ملت، آینده، اقتصاد نوین و ملی تعلق گرفته است.

بررسی ارزش تراکنش‌ها نیز بیانگر آن است که بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران و سپه و بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت، آینده، سامان و پاسارگاد رسیده است. بانک‌های ملت ، آینده، اقتصاد نوین و ملی ایران به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی جای گرفته‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش، طی شاخصی سهم تعدادی و مبلغی هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌های همان بانک برای هر یک از ابزارهای پذیرش مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است. این شاخص میتواند دید وسیعی از سهم و کارآیی هر ابزار از تعداد کل تراکنش‌های صورت گرفته برای هر بانک پذیرنده را فراهم و زمینه تحلیل و برنامهریزی را برای آن بانک ایجاد نماید.

 

 

 

 

نتایج این بررسی حاکی از آن است که بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش‌های هر بانک پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش موبایلی در مهر ماه ۱۴۰۰ در تراکنش‌های بانک‌های کشور به بانک آینده تعلق گرفته است. پس از آن بانک‌های بانک اقتصاد نوین، ملت و قرض‌الحسنه رسالت در مکان‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

همچنین بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش‌های بانک‌های پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش اینترنتی در مهر ماه ۱۴۰۰ در تراکنش‌های بانک‌ها، به بانک مشترک ایران -ونزوئلا تعلق گرفته است. بعد از آن بانک‌های خاورمیانه، پارسیان و کارآفرین به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این درحالیست که طی بررسی های انجام شده مشخص می‌گردد که در مهرماه بانک‌های آینده و مشترک ایران -ونزوئلا در کل به ترتیب ۲.۷۳ و ۰.۰۰۰۰۰۰۹ درصد تعداد تراکنش‌های کارتی شبکه پرداخت کشور را در دست داشته‌اند که همانگونه که مشاهده می‌گردد، ارقام متعلق به بانک‌های آینده و مشترک ایران ونزوئلا در مقابل کل تعداد تراکنش‌های کارتی در شبکه پرداخت سهم بسیار ناچیزی بوده است.

کلیه این موارد در حالی است که در سایر بانک‌های کشور بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده و نیز بیش‌ترین سهم از مبالغ تراکنش‌ها توسط ابزارهای کارتخوان فروشگاهی جذب هر بانک شده است.

  • منبع خبر : ایبنا