در اولین جلسه کارگروه مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» به تصویب رسید.

به گزارش کافه اقتصاد از بانک مرکزی ، کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.

بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به منظور تحقق اهداف اشاره شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند.

بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند.

همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دکتر فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین دکتر صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در نخستین جلسه این کارگروه مشترک ضمن تاکید بر تسهیل رویه های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشویق به هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور، از برگزاری هفتگی کارگروه مشترک و عملیاتی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور تاکید کردند.

دو طرف در این نشست همچنین بر حمایت از واردکنندگان کالاهای خرد نیز تاکید کردند و تشکیل این کارگروه را موجب بهبود شرایط صادرات و تسهیل روند تجارت خارجی کشور ارزیابی  کردند.

  • منبع خبر : بانک مرکزی