در هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز، شرکت سایپا از سوی جامعه مدیریت سبز جهانی، موفق به دریافت دو گواهینامه بین‌المللی "رد پای آب" و "مسئولیت اجتماعی سبز" شد.

به گزارش کافه‌اقتصاد به نقل از سایپانیوز، در هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز، موضوعات مهم زیست محیطی که شامل محاسبه ردپای کربن، محاسبه ردپای آب، ارزیابی چرخه حیات و مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز و توسعه پایدار در مجموعه‌های دولتی و خصوصی،‌ مطرح و سرفصل‌های عنوان شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

انجمن مدیریت سبز ایران با همکاری شرکای بین‌المللی خود مجموعه سمینار تخصصی متمرکز بر فرایندهای مدیریتی صنایع ایرانی را، با هدف کاهش آلودگی زیست محیطی که همسو با مسئولیت‌های اقتصادی، طراحی و برنامه‌ریزی کرده است.

در این راستا در هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز، شرکت سایپا از سوی جامعه مدیریت سبز جهانی، موفق به دریافت دو گواهینامه بین‌المللی “رد پای آب” و “مسئولیت اجتماعی سبز” شد. هدف از ارائه این گواهینامه‌ها شناسائی و تشویق پروژه‌های سبز است که در مسیر اهداف جهانی محیط ‌زیست جاری شده‌اند. به پروژه‌هایی عنوان “پروژه‌های سبز” اطلاق می‌شود که ضمن کاهش هزینه‌های تولید بواسطه مصرف‌بهینه‌ منابع منجربه کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی شده باشند.

بر این اساس باید عنوان کرد که دانش سبز به دانشی اطلاق می‌شود که فرضیات و نظریه‌های خود را مبتنی بر عبور از تعارض بین رشد اقتصادی و بحران محیط زیست، تبیین می‌کند. در همین راستا دانش سبز در چارچوب نظام مدیریت سازمانی به معنای این است که دانش مدیریت، فصل مشترک اقتصاد و محیط زیست است. از آنجا که هر اقدام اقتصادی به مصرف منابع و هر آلودگی زیست محیطی نیز به مصرف منابع در سازمان وابسته است، دانش سبز در پی شناسایی شاخص و معیارهایی است که نظام مدیریتی سازمان بتواند با مدیریت منابع، ضمن صیانت از رشد اقتصادی، میزان تولید آلودگی های زیست محیطی که همواره بواسطه مصرف منابع است، تحت کنترل درآورد.

از همین رو اتخاذ رویکردهای نوین در مدیریت سازمان‌ها، با هدف صیانت از ارزش آفرینی پایدار در مواجه با چالش‌های محیط زیستی اقتصادی و اجتماعی، اجتناب ناپذیر شده است.