طبق اعلام وزارت اقتصاد، تعداد کل درخواست‌های صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها از ابتدای مهر پارسال تا اول مهر امسال، یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۲۱ درخواست بوده است و میانگین تاخیر در صدور مجوزها در بین کل دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها ۹ درصد است.

۵۷۹ هزار و ۹۲۱ درخواست مجوز از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا اول مهر ماه امسال در درگاه ملی مجوزها ثبت و به‌صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است. تعداد کل درخواست‌ها در این مدت زمانی یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۲۱ درخواست بوده است.

همچنین در دوره مورد بررسی بیشترین درخواست صدور مجوز مربوط به وزارت صمت/ اتاق اصناف (پروانه کسب) با ۳۱۴ هزار و ۶۱۶ درخواست و وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۲۲۲ هزار و ۶۵ مجوز و سپس وزارت جهاد کشاورزی با ۲۳۶ هزار و ۸۸۶ درخواست قرار دارند.

قوه قضائیه با ۱۳ مجوز و شهرداری‌ها با ۳۲ مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

بر اساس این گزارش،‌ در بین ۲۴ دستگاه، وزارتخانه و سازمان متصل به درگاه ملی مجوزها، وزارت نیرو و وزارت تعاون (مشاغل خانگی) و وزارت نیرو با ۰.۲ درصد تاخیر در صدور مجوز بالاترین شاخص صدور مجوز بدون تاخیر را دارند و وزارت کشور (به جز شهرداری‌ها) با ۵۵.۱ درصد تاخیر در صدور مجوز، در بین دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها، بالاترین میزان تاخیر را دارد.

همچنین میانگین تاخیر در صدور مجوزها در بین کل دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها ۹ درصد بوده است.

  • منبع خبر : ایسنا