رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مولدسازی دارایی های دولت می تواند به جبران کسری بودجه کمک کند، گفت:برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها در برابر مولدسازی دارایی ها مقاومت کرده و حاضرند حتی دارایی ها آنها بلااستفاده ذیل وزارتخانه و سازمانشان باقی بماند، اما مولدسازی نشود.

به گزارش کافه اقتصاد از خانه ملت ، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: یکی از سرفصل‌های مهم در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی ذیل سرفصل اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت است. براساس قانون دولت و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به احصاء دارایی های دولت اقدام کند که بخشی از این موضوع اجرایی و بخش دیگر آن عملیاتی نشده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با بیان اینکه آنچه به عنوان دارایی های دولت در اقتصاد مسحوب می‌شود، تا امروز به صورت کامل مشخص نشده است، افزود: براساس گزارشات وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور، تا اوایل امسال دارایی‌های شناسایی شده دولت معادل ۲ برابر حجم نقدینگی در اقتصاد است که بخشی از این دارایی ها توسط دولت استفاده می شود و بخش دیگر بلااستفاده مانده است که می توان با مولدسازی از این ظرفیت استفاده کرد.

مولدسازی دارایی ها دولت می تواند به جبران کسری بودجه کمک کند

وی با اشاره به اینکه مولدسازی دارایی ها دولت می تواند به جبران کسری بودجه کمک کند، ادامه داد: حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی تاکنون حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت شناخته شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت روش های مختلفی مانند واگذاری، بهره برداری در قالب قراردادهای اجاره ای، مشارکت و… دارد، ادامه داد: به نظر می رسد دولت برنامه عملیاتی و اراده و عزمی برای مولدسازی دارایی‌ها نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل عدم مولدسازی دارایی های دولت توضیح داد:برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها در برابر مولدسازی دارایی ها مقاومت کرده و حاضرند حتی دارایی ها آنها بلااستفاده ذیل وزارتخانه و سازمانشان باقی بماند، اما مولدسازی نشود. این نگاه بخشی و وزارتخانه ای؛ یکی از دلایل عدم مولدسازی دارایی های دولت است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل ناموفق بودن مولدسازی دارایی‌های دولت، عدم تعریف دقیق از انتفاع دستگاه‌های مربوطه از مولدسازی دارایی‌هایشان است، ادامه داد: از آنجا که دستگاه‌ها مطرح می‌کنند که از مولدسازی دارایی‌هایشان چه نفعی می‌برند، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید برای این موضوع برنامه ریزی کرده و مشخص کند به طور مثال در برابر مولدسازی X مقدار دارایی چه اعتباری به دستگاه مربوطه برمی گردد و چه اعتباری وارد خزانه می شود.

مولدسازی دارایی های دولت به معنای چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست

پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوعات نیازمند بازنگری و اصلاح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعریف برنامه راهبردی برای تحقق این مهم است، به گونه ای که ذی مدخل به ذی نفع تبدیل شود و سازمان ها و وزارتخانه ها بدانند که از مولدسازی دارایی ها، منتفع شده و سهم می برند. با این روش سازمان ها به مولدسازی دارایی ها کمک خواهند کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت به معنای چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست، تصریح کرد: هر چند فروش اموال روشی برای مولدسازی اموال است، اما مولدسازی دارایی‌ها فراتر از موضوع فروش بوده و به استفاده از ظرفیت دارایی ها در قالب اجاره، مشارکت، اهرمی کردن و… باز می گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم انتفاع دولت از عدم مولدسازی دارایی به حدی است که هزینه فرصت به همراه دارد، عدم شناسایی هزینه های فرصت در اقتصاد کشور را یکی از مشکلات برشمرد و اضافه کرد: هر چند سایر هزینه‌ها در اقتصاد کشور شناسایی می شود، اما عدم نفع ها و هزینه فرصت محاسبه نمی شود.