منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد ثمرین را به عنوان نواب هیأت رئیسه اجلاسیه اول دوره دوازدهم مجلس انتخاب کردند.

منتخبان ملت در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد ثمرین را با ۱۷۵ و ۱۶۹ رأی به عنوان نواب رئیس اول و دوم اجلاسیه اول دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۸۷ رأی انتخاب کردند.