معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه سال آينده منابع در حوزه بهداشت و درمان در ازاي رشد شاخص هاي اين بخش اختصاص خواهد يافت.

به گزارش کافه اقتصاد از روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور، نشست هم انديشي بودجه ۱۴۰۱ در بخش بهداشت و درمان با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد.

دكتر سيدمسعود ميركاظمي در اين نشست با تقدير از زحمات كادر درمان در ايام كرونا گفت: با تمركز دولت بر موضوع واكسن، دستاوردهاي خوبي در اين حوزه حاصل شد.
وي افزود: در سال هاي گذشته مطابق برنامه توسعه ششم حركت نكرديم و شاخص هاي كلان اقتصادي وضعيت مناسبي ندارد.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه وضعيت ضريب جيني نشان دهنده افزايش فاصله طبقاتي است، تصريح كرد: با وجود ۱۰ برابر شدن مصارف كشور در هشت سال گذشته معيشت مردم در وضعيت مناسبي قرار ندارد.
وي با بيان اينكه افزايش مصارف بدون داشتن منابع پايدار منجر به تورم شده است، تصريح كرد: خلق پول در دولت سيزدهم خط قرمز است.
وي ادامه داد: در بخش بهداشت و درمان بايد با افزايش بهره وري و درآمد هاي اختصاصي به سمت بهبود شاخص هاي كلان اين حوزه حركت كنيم.
معاون رييس جمهور افزود: بودجه سال آينده برنامه محور است، منابع بودجه در بخش بهداشت هم در اختيار وزير قرار مي گيرد، اما وزارت بهداشت بايد در قبال بهبود شاخص ها پاسخگو باشد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم در اين نشست گفت: كرونا منجر به كاهش درآمدهاي اختصاصي بيمارستان هاي دولتي شده اما براي بهبود بهره وري در اين حوزه برنامه داريم.
دكتر بهرام عين اللهي افزود: مديريت هزينه كه در دستور كار دولت و سازمان برنامه و بودجه است در بخش بهداشت و درمان هم هدفگذاري شده است.
وي تاكيد كرد: تعداد زيادي شركت هاي دانش بنيان در حوزه بهداشت داريم كه بر توسعه خدمات و محصولات آنها تمركز خواهيم كرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه