وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی و آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی، کاهش صادرات نفتی را فرصت مناسبی برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان کرد و گفت: با لوکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم.

سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و آیین بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی با بیان این مطلب، افزود: صادرات همواره مهم بوده است و در این دولت نیز بسیار مهم است چرا که صادرات نفتی کاهش یافته و نقش صادرات غیر نفتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کاهش صادرات نفتی فرصت مناسبی برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی است

وی این موضوع را فرصت بسیار مناسب و مغتنمی برای تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و تصریح کرد: تنظیم تراز تجاری کشور بیش از آنکه بر عهده نفت و بانک مرکزی باشد بر عهده صادرات و قشر صادر کننده می باشد که این موضوع اهمیت صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد.

با لوکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: بسیاری از تولیدات کشورمان دیگر تقاضای داخلی ندارند و می بایست با لوکوموتیو صادرات چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم و تقاضای خارجی برای بخش هایی از تولیداتمان که بیش از نیاز بازار است شکل دهیم.

چهار محور اصلی وظایف دولت در قبال صادرکنندگان

فاطمی امین با اشاره به نقش دولت در این خصوص، گفت: چهار محور اولویت گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و نظارت چهار وظیفه مهم دولت است.

امسال صادرات کشورمان حداقل به ۴۰ میلیارد دلار باید برسد

وی تصریح کرد: امسال صادرات کشورمان حداقل به ۴۰ میلیارد دلار باید برسد و در شش ماهه دوم امسال پنج میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم.

فقط هدف گذاری عددی اولویت صادراتی نیست

وزیر صمت در خصوص موضوع اولویت گذاری، بیان کرد: از نگاه مجموعه وزارت صمت فقط هدف گذاری عددی اولویت گذاری محسوب نمی شود و مابقی شاخص‌ها مانند تنوع کالایی نیز در کنار تنوع مقاصد صادراتی و صادرات به کشورهای اولویت دار باید مد نظر واقع شود.

فاطمی امین همچنین تصریح کرد: باید کالاهایی که کشورهای دیگر کمتر می توانند صادر کنند را صادرات نماییم؛ یعنی وارد حوزه های فناوری و دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی شویم که توجه به این مهم همان اولویت گذاری می باشد.

افزایش تنوع مقاصد و کالاهای صادراتی به کشورهای هدف اولویت است

وی در خصوص اولویت گذاری به تنوع مقاصد و کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: صادرات باید متکثر شود، مقاصد و کالاها متنوع گردند که در این زمینه هماهنگی های خوبی انجام شده است.

قید و بندهای صادراتی سال ۹۷ بازنگری می شود

وزیر صمت در خصوص محور دوم وظایف که تنظیم گری است نیز بیان کرد: در بخش دوم قوانین و مقرراتی که منافع همه را تامین کنند باید منعقد گردند، در سال ۱۳۹۷ به خاطر شرایط زمانی قیدهای گذاشته شد که این قید ها و مقررات مربوط به همان دوران بوده است و باید سریعاً از آنها عبور کنیم.

ابلاغ مصوبه راهگشای صادرکنندگان توسط معاون اقتصادی رییس جمهور

فاطمی امین ادامه داد: مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود که بسیار راهگشاست، در این مصوبه بخش قابل توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است، در زمینه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و انشاالله تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم.

وی همچنین درخصوص موضوع رتبه بندی صادراتی نیز بیان کرد: اولویت های کالایی در قاعده گذاری باید مد نظر قرار بگیرد، ثبت سوابق را برمی داریم و صادر کننده نمونه بر این مبنا نمونه است که چه نوع کالایی را به کدام کشور اولویتی صادر کرده است.

به حرکت کسب و کارها در راستای اولویت ها کمک می کنیم

وزیر صمت همچنین درخصوص محور سوم اولویت‌ها که تسهیلگری است، افزود: باید کمک کنیم تا کسب و کارها در راستای اولویت ها حرکت نمایند.

سال آینده ۶۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت

فاطمی امین تصریح کرد: در سال آینده ۶۰ رایزن بازرگانی و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت، هر جا که کنسول و سفارت داریم باید رایزن نیز داشته باشیم.

رئیس‌جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد

وی خاطر نشان کرد: هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، رئیس‌جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد و در این راستا با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی‌های خوبی داریم.

وزیر صمت در پایان تاکید کرد: هرگونه برنامه مستقل از ذی‌نفعان آن بخش نباید باشد، نظرات بخش اعمال می‌شود و در همین راستا از بخش خصوصی می خواهم حداکثر تا نیمه آبان برنامه‌های صادراتی خود را ارائه دهند.

گفتنی است، نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و آیین بازگشایی مجازی پاویون ج.ا.ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی با حضور فاطمی امین، وزیر صمت برگزار شد.

  • منبع خبر : شاتا