به گزارش کافه اقتصاد ، صندوق بین المللی پول متعهد شده است تا یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی تزریق کند تا از پیامدهای کرونا بکاهد که بخش بزرگی از این اعتبارات در قالب وام به کشورهای مختلف بوده است. انتظار می رود از سال آینده و با توجه به بهود چشم انداز اقتصادی جهان، […]

به گزارش کافه اقتصاد ، صندوق بین المللی پول متعهد شده است تا یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی تزریق کند تا از پیامدهای کرونا بکاهد که بخش بزرگی از این اعتبارات در قالب وام به کشورهای مختلف بوده است.

انتظار می رود از سال آینده و با توجه به بهود چشم انداز اقتصادی جهان، روند پرداخت وام های جدید متوقف شده و پس از یک تنفس دو یا سه ساله، زمان بازپرداخت وام های دریافتی توسط کشورها فرا برسد.

 

این اعتبارات تاکنون به ۲۹ کشور پرداخت شده که بیشتر آن ها جز کشورهای با اقتصادهای در حال توسعه با پایین ترین سطوح سرانه درآمدی محسوب می شوند.

 

 • حدود ۶۰ میلیون دلار در سه مرحله به کشور یمن پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به آوریل امسال بوده است.

 

 • حدود ۲۴ میلیون دلار در سه مرحله به کشور تاجیکستان پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به سپتامبر پارسال بوده است.

 

 • حدود ۷.۱ میلیارد دلار در دو مرحله به  کشور اکوادور پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به سپتامبر پارسال بوده است.

 

 • حدود ۱۷ میلیارد دلار در دو مرحله به کشور کلمبیا پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به سپتامبر پارسال بوده است.

 

 • حدود ۲۳ میلیارد دلار در دو مرحله به کشور شیلی پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به می امسال بوده است.

 

 • حدود ۴.۳ میلیارد دلار در دو مرحله به کشور آفریقای جنوبی پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به جولای پارسال بوده است.

 

 • حدود ۳.۳ میلیارد دلار در سه مرحله به کشور کنیا پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به آوریل امسال بوده است.

 

 • حدود ۱.۴ میلیارد دلار در دو مرحله به کشور پاکستان پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به آوریل پارسال بوده است.

 

 • حدود ۱.۷ میلیارد دلار در دو مرحله به کشوراردن پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به مارس پارسال بوده است.

 

 • حدود ۸.۰ میلیارد دلار در دو مرحله به کشور مصر پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به ژوین پارسال بوده است.

 

 • حدود ۵.۰ میلیارد دلار در دو مرحله به کشور اوکراین پرداخت شده که آخرین مورد مربوط به ژوین پارسال بوده است.