رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وشورای اسلامی اظهار داشت:یکی از مسائلی که دشمن از رهگذر فرسایشی کردن مذاکرات برجام دنبال می کند گره زدن مسائل داخلی و اقتصادی به سرنوشت مذاکرات هسته ای است.

به گزارش کافه اقتصاد از خانه ملت ، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد:دشمن به دنبال این است که با گره زدن برجام و مذاکرات به مسائل داخلی کشور بر نحوه پیشبرد این مذاکرات تأثیر بگذارد تا به اهداف خود یعنی فشار حداکثری و تداوم تحریم ها را دست پیدا کند.

وی افزود:بنابراین ما باید تمام توان خود را به کار بگیریم در مجلس و با همکاری دولت سیزدهم رویکرد اقتصادی به نحوی از مؤلفه های خارجی تا حدی جدا شود،البته تاکید می کنم این موضوع تا حدودی امکان پذیر است.

نماینده مردم کرمان تصریح کرد: حتماً باید با سیاست گذاری صحیح و تصمیمات دقیق، اثرات ناشی از مذاکرات هسته ای را در نظامات داخلی به حداقل ممکن برسانیم و هر قدر در این زمینه موفق باشیم دست دیپلمات های ما در مذاکرات خارجی  باز تر و قدرت چانه زنی آنها بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد:ما باید مؤلفه هایی نظیر مدیریت بودجه نویسی و عدم کسری بودجه،مولد سازی دارایی های داخلی و نظارت و نظم بخشی نظام مدیریت داخلی و همچنین پرهیز از فساد زدگی را در درستور کار قرار دهیم و مسائلی  که  ارتباطی به خارج ندارد اما تاثیر عمیقی بر قدرت ملی خواهد داشت.

  • منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت