بر اساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان امسال از حداقل ۲۹ درصد تا حداکثر ۲۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کافه اقتصاد از اتاق بازرگانی ایران ، مرکز آمار ایران در گزارشی متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ۱۴۰۰ را اعلام کرد. بنا بر این گزارش در سه‌ماهه دوم امسال، متوسط قیمت گندم با ۱۰۵ درصد افزایش نسبت به تابستان سال گذشته به ۵ هزار و ۷۲ تومان رسیده است. متوسط قیمت جو هم در همین زمان ۵ هزار ۵۷۳ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۱.۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت نخود با ۱۱۹.۷ درصد افزایش به ۲۱ هزار ۴۳۹ تومان و متوسط قیمت عدس با ۷۲.۴ درصد افزایش به ۲۵ هزار و ۲۵۶ تومان رسیده است.

محصولات جالیزی هم اوضاع بهتری ندارند. در تابستان امسال، متوسط قیمت هندوانه با ۱۲۴,۴ درصد افزایش به دو هزار ۶۷۵ تومان و متوسط قیمت خربزه با ۱۳۵.۳ درصد افزایش به پنج هزار و ۴۷۷ تومان نسبت به تابستان سال گذشته رسیده است. همچنین متوسط قیمت خیار هفت هزار و ۵۹۶ تومان بوده است که با ۵۴.۲ درصد افزایش نسبت به تابستان ۹۹ مواجه بوده است.

در بخش سبزیجات هم در سه‌ماهه دوم امسال، متوسط قیمت سیب زمینی دو هزار ۹۴۰ تومان بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰.۲ درصد افزایش داشته است. در این مدت متوسط قیمت گوجه فرنگی هم با ۲۳۰,۱ درصد افزایش به سه هزار و ۶۷۸ تومان رسیده است. متوسط قیمت پیاز هم با ۱۰۷.۵ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به سه هزار و ۲۴۰ تومان رسیده است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت زردآلو با ۱۲۰,۱ درصد افزایش به  ۱۵ هزار و ۵۴۰ تومان، هلو با ۱۱۷.۹ درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۶۷۳ تومان، آلبالو با ۵۰ درصد افزایش به  ۱۳ هزار و ۴۹۹ تومان و گیلاس با ۹۰.۲ درصد افزایش به ۲۷ هزار و ۹۳ تومان رسیده است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در همین بازه زمانی متوسط قیمت سیب درختی  هفت هزار ۸۵۸ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵.۱ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور هشت هزار و ۱۰۲ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اما در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان ۱۴۰۰، متوسط قیمت یونجه با ۹۱,۳ درصد افزایش به چهار هزار و ۵۴۵ تومان و متوسط قیمت کاه با ۲۱۹.۳ درصد افزایش به دو هزار و ۸۲۷ تومان نسبت به فصل مشابه سال قبل رسیده است.

این افزایش قیمت علوفه در تابستان امسال بسیاری از دامداران را به ذبح دام حتی دام‌های مولدشان وا داشت. به دلیل افزایش عرضه در بخش دامداری سنتی، درتابستان امسال، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده با ۲۹ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل به ۵۲ هزار و ۵۷۲ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده با ۶۶,۱ درصد افزایش به ۵۱ هزار و ۲۹۰ تومان رسیده است.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در تابستان ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۱۲ هزار و ۹۲۸ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو پنج هزار و ۷۵۹ تومان بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ۴۶.۳ و ۱۰۰.۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.

در بخش هزینه خدمات مکانیزه در تابستان امسال، هزینه شخم زمین زراعی آبی با ۵۶,۲ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل به ۵۲۷ هزار و ۴۸۷ تومان در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم با ۳۲.۲ درصد افزایش به ۳۳۳ هزار و ۵۱۳ تومان در هر هکتار رسیده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در سه‌ماهه دوم امسال، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ۱۹۲ هزار و ۵۷۲ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۶.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ۱۲۶ هزار و ۲۱ تومان بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار مرد با ۶۱ درصد افزایش به  ۱۸۷ هزار ۶۷۹ تومان و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار زن با ۶۲ درصد افزایش به ۱۳۳ هزار ۷۸۲ تومان رسیده است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری اتاق ایران