وحید جعفریان ،مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌های کشورگفت : ۷۵درصد کشور تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد.

به گزارش کافه اقتصاد از صداوسیما،  وحید جعفریان که به میبد سفر کرده است، گفت: در کشوری که ۷۵ درصد آن تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد و آسیب وارد شده به آن در ۲ سال گذشته بیش از سه هزار میلیارد تومان بوده است، باید توجه ویژه‌ای به مقابله با بیابان زدایی شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های بیابان زدایی در ۵۰ سال گذشته در کشور افزود: بسیاری از روش‌های کنونی در قالب طرح‌های بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیک، حاصل دانشی است که مردمان این منطقه در طول سال‌ها بدست آورده اند.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، کانال میبد را از الگو‌های سنجش اثربخشی و پایش فرسایش بادی اعلام کرد و گفت: بررسی‌ها در ایستگاه فرسایش بادی کانال باد میبد نشان داد فعالیت‌های اجرایی ما بیش از ۱۰۰ برابر در کاهش فرسایش بادی اثر گذار بوده است، بنابراین باید بودجه‌ای مناسب در نظر گرفته شود.

جعفریان درباره ایجاد پارک تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی به وسعت ۶۵ هکتار در بیابان‌های میبد گفت: کلیه فعالیت‌های تثبت کننده ماسه‌های روان، تعدیل کننده گرد و غبار و مقابله با بیابان زایی در این پارک انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این سایت می‌تواند مرجع خوبی برای اشتراک تجربه‌ها و انتقال دانش و فناوری با کشور‌های فعال در این حوزه و همچنین مرجع تحقیقاتی مناسبی باشد. جای خرسندی است که چندین نسخه خاکپوش‌های تثبت کننده ماسه‌های روان و منابع تولید کننده گرد و غبار را در این سایت‌های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی رصد می‌کنیم.

هوشنگ جزی مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها هم با اشاره به اهمیت کاشت طاق برای بیابان زدایی گفت: نباید گمان کنیم اهمیت بیابان زدایی از جاده و صنعت کمتر است چرا که طاق کاری می‌تواند زندگی مردم را حفظ و تهدید فرسایش بادی را کم کند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما