معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «انضباط بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی»، «کنترل ناترازی‌های ارزی» و «انضباط بخشی به بودجه دولت» سه مسیر طراحی شده در نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد است.

به گزارش کافه اقتصاد از وزارت اقتصاد، «سید محمدهادی سبحانیان» اظهار داشت: دولت سیزدهم در شروع کار خود با انباشت مشکلاتی که از یک دهه گذشته به ارث رسیده و موجب تورم بالا و تنگنای معیشتی مردم شده، روبه‌رو است.

وی افزود: یکی از نقاط ضعف تیم‌های اقتصادی دولت‌های قبل، ناهماهنگی و نبود انسجام بین برنامه‌های اجرایی آنها بوده است.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: پاسخ به مطالبه به‌حق مردم و فعالان اقتصادی منجر به طراحی نقشه راه اقتصادی دولت شد.

وی بیان‌داشت: از ستون‌های اصلی نقشه راه وزارت اقتصاد این است که مجموعه دولت و حاکمیت بتواند از یک‌سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر به گونه‌ای عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد شود.

سبحانیان اضافه‌کرد: فعال اقتصادی ما باید بداند عزم قطعی دولت این است که با برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، می‌خواهد به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه‌گذاری برود.

به گفته وی، تامین مالی غیرتورمی پیشران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین هدفگذاری‌هاست.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد اظهار داشت: نمی‌توانیم ادعای کنترل تورم داشته باشیم و در عین حال، سیاست‌هایی را در حوزه‌های رفاهی در پیش بگیریم که آثار تورمی دارد.

وی ادامه‌داد: بر اساس نقشه راه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین نرخ سود بانکی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم، برنامه مشخص خودش را با ذکر عدد و رقم برای متغیر سیاست های پولی اعلام می‌کند.

وی تصریح‌کرد: بسیاری بر اصلاح نظام مالیاتی تاکید دارند، اما وقتی سراغ ساماندهی معافیت های مالیاتی می‌رویم همه ذی‌نفعان مقاومت می‌کنند.

  • نویسنده : حامد محمدی لورون
  • منبع خبر : وزارت اقتصاد