آرد
آرد یارانه ای؛ به نفع تولیدکننده به زیان مصرف کننده 06 اردیبهشت 1401

آرد یارانه ای؛ به نفع تولیدکننده به زیان مصرف کننده

مدیر عامل بنیاد گندمکاران کشور: بخشی از آرد‌های یارانه‌ای دولتی از چرخه مصرف مردم خارج می‌شود و در بازار آزاد فروخته می‌شود.