آنتی بیوتیک
آموکسی سیلین، پرمصرف ترین آنتی بیوتیک در کشور 22 آبان 1400
رییس سازمان غذا و دارو خبر داد:

آموکسی سیلین، پرمصرف ترین آنتی بیوتیک در کشور

رییس سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها هشدار داد و گفت: بر اساس آمارنامه سال ۱۳۹۹، آموکسی سیلین پرمصرف ترین آنتی بیوتیک در کشور است.