اتاق مشترک ایران و ایتالیا
علاقه بخش خصوصی ایتالیا برای همکاری با ایران 22 تیر 1401
توئیت امیرعبداللهیان

علاقه بخش خصوصی ایتالیا برای همکاری با ایران

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری نوشت علاقه بخش خصوصی ایتالیا برای همکاری با طرفهای ایرانی بسیار چشمگیر بود.