خودروشخصی
برای سفر نوروزی نیاز به ثبت پلاک خودرو در هیچ سامانه‌ای نیست 11 اسفند 1400
پلیس راهور:

برای سفر نوروزی نیاز به ثبت پلاک خودرو در هیچ سامانه‌ای نیست

جانشین پلیس راهور ناجا شرط سفر نوروزی برای خودروهای شخصی را تشریح کرد و گفت: برای سفر نوروزی نیاز به ثبت پلاک خودرو در هیچ سامانه‌ای نیست.