خودروهای توقیفی
تعیین تکلیف ۸۰ درصدی خودروهای توقیفی تا پایان امسال 03 آذر 1400
دادستان کل کشور تاکید کرد:

تعیین تکلیف ۸۰ درصدی خودروهای توقیفی تا پایان امسال

دادستان کل کشور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مربوط به پرونده‌های مواد مخدر را امری مهم دانست و بر لزوم کار جهادی و تعیین تکلیف ۸۰ درصدی این خودروها تا پایان سال جاری تاکید کرد.