خودروهای لوکس
۵۵۰ هزار خودروی لوکس باید ۵۶۰۰ میلیارد مالیات دهند 19 دی 1400
رئیس سازمان امور مالیاتی

۵۵۰ هزار خودروی لوکس باید ۵۶۰۰ میلیارد مالیات دهند

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: این خودروها باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند و برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می‌دهیم که پرداخت کنند.