خودروی فرسوده
 ۸۰ درصد وسایل نقلیه عمومی کشور فرسوده است/ با جریمه کردن خودروهای فرسوده هوا پاک نمی‌شود 07 آبان 1401
معاون اجرایی پلیس راهور:

 ۸۰ درصد وسایل نقلیه عمومی کشور فرسوده است/ با جریمه کردن خودروهای فرسوده هوا پاک نمی‌شود

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا با انتقاد از فرسودگی ۸۰ درصد وسایل نقلیه عمومی کشور با تاکید براینکه پلیس تنها دستگاهی است که به تکالیفش در قانون هوای پاک عمل کرده است و حاضر است که گزارش عملکرد ارائه کند، گفت: وقتی ۱۷ میلیون وسیله نقلیه در کشور داریم که ۱۰ تا ۱۱ میلیون این تعداد موتورسیکلت و مابقی وسایل نقلیه خودروهای شخصی و عمومی است و همچنین ۸۰ درصد وسایل نقلیه عمومی کشور فرسوده است آیا با جریمه کردن پلیس هوای آلوده پاک می شود؟