خودور غیراستاندارد
اولتیماتوم پلیس به خودروسازان؛ مانع از فروش خودروهای غیراستاندارد می‌شویم 24 اسفند 1400

اولتیماتوم پلیس به خودروسازان؛ مانع از فروش خودروهای غیراستاندارد می‌شویم

فرمانده کل انتظامی کشور با اولتیماتوم به خودروسازان اعلام کرد که اگر خودروسازان خودرویی را تولید کنند که استانداردهای لازم را نداشته باشد، حتما مانع از فروش آن خواهیم شد.