خورشید گرفتگی
نماز آیات را چطور بخوانیم؟ 03 آبان 1401

نماز آیات را چطور بخوانیم؟

خورشید گرفتگی در نقاط مختلف کشور قابل رویت خواهد بود، بنابراین خواندن نماز آیات در این مدت واجب است و پس از اتمام مدت خورشید گرفتگی باید قضایش را به جای آورد.

ظهر امروز خورشیدگرفتگی در ایران قابل رویت است + جزئیات 03 آبان 1401

ظهر امروز خورشیدگرفتگی در ایران قابل رویت است + جزئیات

یک کارشناس نجوم گفت: سوم آبان خورشید گرفتگی جزئی در آسمان کشور رخ خواهد داد که از کل ۴ ساعت آن، ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه در ایران قابل رویت است.