خون رسانی
نیاز فوری ۷ استان کشور به اهدا خون 04 مرداد 1401
سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد؛

نیاز فوری ۷ استان کشور به اهدا خون

سازمان انتقال خون ایران با اشاره به آمار روزانه اهدای خون در کشور اعلام کرد: هم اکنون در ۷ استان نیاز فوری برای اهدای خون وجود دارد.