دان مرغ
تعقیب کیفری عاملان معدوم کردن تعداد زیادی جوجه در اردبیل 07 خرداد 1401
معاون دادگستری اردبیل خبر داد؛

تعقیب کیفری عاملان معدوم کردن تعداد زیادی جوجه در اردبیل

معاون اجتماعی و پیشگیری رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: به دنبال انتشار تصاویری از منهدم کردن چندین هزار جوجه در اردبیل عاملان این اقدام در استان تحت تعقیب کیفری هستند.