درآمدنفتیسال ۱۴۰۰
۴۳ میلیارد دلار مجموع درآمد‌های نفتی کشور در سال گذشته 30 فروردین 1401
وزیرنفت:

۴۳ میلیارد دلار مجموع درآمد‌های نفتی کشور در سال گذشته

وزیر نفت گفت: سال گذشته مجموع درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، میعانات، گاز خالص صادراتی و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ۴۳ میلیارد دلار بوده است.