آخرین قیمت ها
قیمت طلا ، ارز و سکه (چهارشنبه ۲۹ شهریور۱۴۰۲) 29 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (چهارشنبه ۲۹ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (چهارشنبه ۲۹ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (سه شنبه ۲۸ شهریور۱۴۰۲) 28 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (سه شنبه ۲۸ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (سه شنبه ۲۸ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۲۷ شهریور۱۴۰۲) 27 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۲۷ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۲۷ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۲۶ شهریور۱۴۰۲) 26 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۲۶ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۲۶ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (چهارشنبه ۲۲ شهریور۱۴۰۲) 22 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (چهارشنبه ۲۲ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (چهارشنبه ۲۲ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (سه شنبه ۲۱ شهریور۱۴۰۲) 21 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (سه شنبه ۲۱ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (سه شنبه ۲۱ شهریور۱۴۰۲)

قیمت خودرو در بازار آزاد (دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲) 20 شهریور 1402

قیمت خودرو در بازار آزاد (دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲)

امروز قیمت برخی از خودرو‌ها در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته را در متن خبر مشاهده کنید.

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۲۰ شهریور۱۴۰۲) 20 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۲۰ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۲۰ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۱۹ شهریور۱۴۰۲) 19 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۱۹ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۱۹ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (شنبه ۱۸ شهریور۱۴۰۲) 18 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (شنبه ۱۸ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (شنبه ۱۸ شهریور۱۴۰۲)

ریزش قیمت انواع خودرو در بازار نسبت به چند ماه اخیر 16 شهریور 1402

ریزش قیمت انواع خودرو در بازار نسبت به چند ماه اخیر

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: با توجه به روند کاهش قیمت خودرو در بازار، فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بسیار کم شده است، اگر ‌قیمت‌های امروز خودرو را با قیمت‌های چند ماه پیش مقایسه کنیم، می‌توان گفت با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه هستیم.

قیمت خودرو در بازار آزاد (سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲) 14 شهریور 1402

قیمت خودرو در بازار آزاد (سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲)

امروز قیمت برخی از خودرو‌ها در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته را در متن خبر مشاهده کنید.

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲) 13 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۱۲شهریور۱۴۰۲) 12 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۱۲شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (یکشنبه ۱۲شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (شنبه ۱۱ شهریور۱۴۰۲) 11 شهریور 1402

قیمت طلا ، ارز و سکه (شنبه ۱۱ شهریور۱۴۰۲)

قیمت طلا ، ارز و سکه (شنبه ۱۱ شهریور۱۴۰۲)