خیرین مدرسه ساز
مشارکت یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر در نهضت مدرسه سازی 28 آبان 1400
معاون وزیر آموزش‌وپرورش:

مشارکت یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر در نهضت مدرسه سازی

سازمان نوسازی و توسعه مدارس در قالب برنامه "آجر به آجر" و مشارکت خُرد، یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر را در نهضت مدرسه سازی مشارکت داده است.